ایستگاه صلواتی دهه کرامت (۱۳۹۵)

ایستگاه صلواتی دهه کرامت (۱۳۹۵)

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه کرامت (۱۳۹۵) توسط هیئت بیت الاحزان شهر امام

ادامه مطلب ...