ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام (۱۳۹۵)

ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام (۱۳۹۵)

گزارش تصویری از برپایی ایستگاه صلواتی

ادامه مطلب ...