موکب فرهنگی مذهبی به مناسبت عاشورای حسینی (۱۳۹۵)

موکب فرهنگی مذهبی به مناسبت عاشورای حسینی (۱۳۹۵)

گزارش تصویری از موکب فرهنگی مذهبی هیئت بیت الاحزان شهر امام

ادامه مطلب ...