آماده سازی ایستگاه صلواتی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی ۹۴

آماده سازی ایستگاه صلواتی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی ۹۴

گزارش تصویری از آماده سازی ایستگاه صلواتی

ادامه مطلب ...