سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا طباطبایی

روضه – مجتبی زمانی

روضه خوانی – مجتبی زمانی و حسین حسنی

زمینه – مهدی حاجیوند و حسین حسنی

واحد ۱ – حسین حسنی

واحد ۲ – مجتبی زمانی

تک ضرب – حسین حسنی

شور ۱ – حسین حسنی و مهدی حاجیوند

شور ۲ – حسین حسنی و مهدی حاجیوند

اشعار پایانی – حسین حسنی

 

۲۱مهرماه ۱۳۹۶